برید اینستاگرام عکس گذاشتم از اولین خط کدهای برنامه نویسی که توی سی شارپ زده ام نه بابا یه چیزی های از دوران دانشگاه کاردانی یادم هست فقط باید مرور کنم همین و بس