امروز که کلا توی خونه بجز خوابیدن و تلگرام کاری دیگری نکردم ، الان هم میخام برم بیرون دل و دماغ انجام هیچکاری ندارم . دلم می‌خواد اوضاع رو درست کنم اما انگیزه ای نیست ...