با حسین در مورد حقوق حرف زده ام بهم گفت چقدر حقوق گرفتی تا حالا ؟ گفتم هیچ ! گفت خدا تورو برام حفظ کنه ! گفت آخر هفته ی آینده برات واریز میکنم . یعنی چیزی نمیگفتم اونمهم عین خیال شون نبوده


 کانال تلگرام  من tanhatarenpesare