زندگی امروز من فقط توی رختخواب ، خوابیدن و خودارضایی کردن ! و حالم رو بد میکنه ! یکی تنبلی و بی انگیزگی مفرط !