دارم میرم دانشگاه ببینم این یه درس که احتیاج دارم تا تعداد واحدم بشن ۱۴ واحد رو بهم میدن یا نه؟ وگرنه مجبورم پول واریز کنم به حساب دانشگاه.قانون مسخره ای داره زمان انتخاب واحد باید پول درسهای که زمان انتخاب واحد گرفته ای هرچی حتی اشتباه هم پرداخت کنی!