سیستم ایراد پیدا کرده از صبح تا حالا گیرشم درست ش کنم شد برم خونه باید ویندوز عوض کنم و یه هارد SSD بخرم بذارم کنار هارد HHD بخرم آخه برای visual studio درست این هارد کُنده ِ جواب نمیده خیلی بد هم جواب نمیده