اومدیم دفتر کار شروع کنیم کلیدی ها پیش مستخدم و اون هم هنوز نیموده نشستیم روی راه پله ها و با لب تاپهامو کار میکنیم حالا خوب پشت درب اینترنت وایرلیس جواب میده بهمون