همه ی آهنگ ها عاشقانه و یا شکست عشقی آخه یه اهنگ درست و درمون نیست برای تنهاها که از تنهایی شون لذت ببرند حالم بهم خورد اه