به تو چه؟ که هر چیزی دخالت می‌کنی؟هان؟ احمق نفهمیدم؟
امروز ناهار با خودم نبرده بودم یعنی مامان درست نکرده بود موقع ناهار معلوم شد که سه تا دیگر از بچه هام ناهار نیورده اند مسئول تیم برنامه نویسی یک چیز عادی که ناهار نیاره و هر روز خودش، خودش ُ مهمان می‌کنه، از این آشپزخانه های خانگی غذا سفارش دادیم غذای من شد هفت هزار تومان ولی غذای همه شُد سی هزار تومان هیچ من بیست هزار تومان پول که برام مونده بود رو داده ام و دوهزار تومن مابقی رو یکی دیگر از بچه ها این کم روئی این دومین بار این بلارو سرم میارم میخام توی همه چیز دخالت کنم و مثلآ بگم منم هستم هیچ الان هیچ پولی ندارم یا باید منتظر باشم تا از بابا به یه بهونه ای پول بگیرم و یا حقوق بگیرم البته حالا حالا خبری از حقوق نیست!پنجماه کار می کنم و دو ماه شو حساب می کنند پول همین دو ماه هم خبری نشده هنوز!

البته امید دارم قبض برق اومده بهونه ای خوبی که از بابا پول بگیرم