پا درد بدی دارم شاید الان از آن مواقعی باشه که باید دکمه پایان پروژه ام رو بزنم یعنی مرگ