اینجا توی دفتر یه دختر ۳۲ ساله هست به " قین" از اون پفیوزهاست ( خوشگل ها) یعنی دلم میخواد برم بهش بگم چرا آخه چرا؟ اینقدر پفیوزی ( خوشگل ی)؟ اذیت تا نمیکنه اینقدر پفیوزی ( خوشگل ی)؟
حالا خوبیش اینکه که من خیلی کم میبینمیش صبح ها که انگشت میزنم و ظهر موقع ناهار و بعدازظهر بازم موقع انگشت زدن.