این آدرس کانال تلگرام منه اگر کسی دلش خواست بیاد ! همین و بس بیشتر این روزها اونجا مینویسم اگر حوصله ام شد اینجا کپی کینم اخه اینجا ....بسیار بهم خوش میگذره. اونجا پیاما سین می شن، فوروارد می شن، پیام ناشناس میاد و آهنگ و عکس بدون درد سر آپلود می شه، اما بدون دوستت دارم. بدون که من بهت فکر می کنم وبلاگ نازنینم . از رفتن به کانال پشیمون نیستم اما یادم نمی ره که تو همیشه گوش شنوای من بودی. حتما بهت سر می زنم. باور کن زود به زود میام. از من دلگیر نباش.
آدرس کانال تلگرام من