مامان توی یخچال یک پارچه آب شکر درست کرده بود و گذاشته که از من بپرسه تخم شربتی میخام یا عرق نعنا منم یک دفعه همه شو سر کشدیه ام الان ازم پرسید این آب شکرهارو تو خوردی منم گفتم اره خیلی تشنه ام بود اصلا هم به رو خودم نیورده ام که گند زده ام