این زهرا ( دختر خاله بهجت) چی گفته به شوهر خواهرم که حسابی شاکی میخاد صبح برند " ماهش" چرا بعضا توی کارهایی که بهشون ربط نداره دخالت می‌کنند؟ هان؟ به زهرا چی؟ بهر حال دایی آخوند و خانواده محترم ش گورشونو گم کردن! بخوابم صبح باید برم برای ثبت‌نام کربلای مامان و بابا پول بریزم به حساب یه دفتر مسافرتی دیگر! از طرف دفتر خودمون نمیرند براشون از جایی دیگری می‌گیرم پنجشنبه رفتم پرس و جو، خیلی اینجوری بهت هم ارزونتر درمیاد و هم راحتتر، تازه به این نتیجه رسیدم هر چی آژانس مسافرتی معرف تر باشه نه از لحاظ تبلیغات نه از لحاظ دهن به دهن مردم یا سفارش دوست و آشنا ها خدمت بهتری میده وگرنه هرکی میتونه توی چندتا سایت هتل و بلیط رزرو کنه فقط باید دقت کنه بلدی یعنی بدون انتظارات واقعی چی و چطور رفع کنه نه با قسم و آیه حل کنه؟ یا پیچوندن مسافر بهرحال این چیزهارو توی این مدت که توی این آژانس هستم فهمیدم!به بَدِ نحوی فهمیدم به نحوه تباه شدن سه میلیون تومان پول و یه سفر ده روزه ای خانوادگی!بهرحال امیدوارم این آژانس خوب باشه همینجوری که اسم درکرده اینجا و مردم خیلی میرند.
بهرحال صبح باید قبل از سرکار پولی که بابا برام فرستاده رو بریزم به حساب این آژانس کارهایی سفر کربلا شون رو توی مهرماه کنم