تنهاترین پسر دنیا

دل نوشته های تنهاترین پسر دنیا

پیاده روی

  • ۱۸:۴۷
دوساعت وخوردی توخیابونابی هدف راه رفتم،نمیدونم چیمه؟تازه رسیدم خونه،نیستش خونه،احتمالارفته خونه دخترش،هان! از دخترپوفیوزی(خوشگل)که خوشم میآدازش آدرس تلگرامشوگرفتم تافایلی که استادبهش داده روبرام بفرسته،سیگاربکشیم شایداروم شدیدم
  • ۲۵
Zari
بی هدف راه رفتن با اهنگ حال میده...
با آهنگ شاهین نجفی 
Zari
ای جان شاهین
ممد نوبری 😁
بله
Designed By Erfan Powered by Bayan