تنهاترین پسر دنیا

دل نوشته های تنهاترین پسر دنیا

بی حوصله

  • ۱۰:۱۴
حوصله ای خونه رونداشتم اومدم بیرون ولگردی،ازامروزیعنی فرجه های امتحانی،چهاردهم اولین امتحان ِ
  • ۱۲
Designed By Erfan Powered by Bayan