تنهاترین پسر دنیا

دل نوشته های تنهاترین پسر دنیا

تنها دوست من

  • ۱۹:۱۸
توی این دنیا تنها دوست واقعی من کتاب،دوست ی که فراموش ش کردم باید ارتباط م راباهاش بیشتر کنم تا ازتنهایی نجات پیدا کنم
  • ۱۹
فایدیم .
کتاب؟؟
بله خیلی کتاب خوندن دوست دارم مثل امشب یک ساعت کتاب خوندن 
پیاده روی و کتاب خوندن دوست دارم 
Designed By Erfan Powered by Bayan