یعنی دوباره شروع کنم برام پیش روان شناس؟ دقیقا روان شناس کاری می‌تونه برام بکنه؟ مشکلات من جدی تر از این پند و اندرز های که میدن.
هیچ کس هم نیست راهنمایی کنه