امروز از اون روزهاست تلگرام قطع سایت مشکل داره گمون بخاطر اینترنت ! از اون هم بچه های فنی ( برنامه نویس ) چند هفته ای نمیایند ! اصلا همه چیز در هم بر همه زنگ زده ام به عماد ! جواب داد گفت زنگ بزن به حبیب بگو ! حبیب هم جواب نداد ! از اون روزهاست ! خودمم حال خوبی ندارم سرما خوردگی ایم انگار امروز تازه شروع شده