من نتونستم به خاطر " 5967475" بدهی یک واحد بگیرم جالب اینکه من شهریه ثابت رو پرداخت کردم.و روحت ریده اشرفی اصفهانی، تو روح پرفتوح ت ریدم شُل هم ریدم.
آخه جاکش حرومزاده من آخر ترم برای کارت ورد به جلسه باید به تو پول بدهم دیوث این چه کاری مادر جنده منو پنج طبقه با این پای چُلاق بالا و پایین کردید!که آخرسر بگید نمی‌شد قرمساق دیوث
حالا زنگ بزنم بابا کُلی غُر غُر بشنوم قبول کنه یا نه.
این کار کیری و تخمی هم که بهم پول نمیده حالا حالا جاکش های حرومزاده.

گمونم متوجه عصبانیت و پریود بودن من شدید اگر هم نه به تخمم