بابا حرکت کرده داره میاد امشب میرسه و فردا هم عازم کربلا میشوند و من بازم تنها میشم اخ جووون تنهای