خاله و شوهرش که همسایه ما هستند اومدن دنبالم آوردن م هیئت، نه اینکه توی هیئت نه جور کردن وسائل مورد نیاز برای هیئت، هیئت شون مهدکودک داره، همین هیئت ی که شبکه‌ای " افق" شما پخش زنده نشون میده!منم جوگیر لباس مشکی پوشیده ام هیچ وقت نپشویدم توی این چند سال؟ حال جو منو گرفته!ناگفته نمونه از وقتی اومدم کلی چایی و غذا نذری خوردم به مشکل دستشویی نخورم خیلی!
یعنی گفتم بشینم حداقل چندتا ویدئو آموزشی رو تاساعت ۱۲ ببینم اما حالا اومدم هیئت