تنهاترین پسر دنیا

دل نوشته های تنهاترین پسر دنیا

اعتراف

  • ۲۱:۱۶
نزدیک بودخطا کنم،یعنی جلوشوگرفتم،چندوقت پیش یکی نظرداده بوده جوری هست نیازتوبرطرف کن ج؛نده، صی؛غه یااسم دیگری،گفت فقط خطانکن،آب خارج نشداماتحریک شدم بدجوری،ربطی به افکارنداره هست نیازی س
  • ۱۴
Designed By Erfan Powered by Bayan