تنهاترین پسر دنیا

دل نوشته های تنهاترین پسر دنیا

من آرومم

  • ۱۱:۲۵
شروع کردم به کتاب بخونم یکی از دایی جانم تشریف آوردند با خاله کوچک کار داشتند بعد هم فرمودند که فردا ،پس فردا اون یکی خاله از شیراز میاد ‌‌مسلما میاد خونه ای ما

کتاب بخونم من آروم م
  • ۵
Designed By Erfan Powered by Bayan