تنهاترین پسر دنیا

دل نوشته های تنهاترین پسر دنیا

این هم از وضعیت اسفبار موجود بنده

  • ۱۸:۵۷
پسرخاله دیوث و قرمساق اعصاب خورد کثافت عوضی دیشب نگذاشت من بخوابم از ظهر تا حالا هم که بلند شده نشسته پا لب تاپ بهش میگم پاشو لباسها و وسایل تو جمع کن مسخره می‌کنه منم عصبی شدم از خونه انداختمیش بیرون این پسرخاله هم بهش برخورده می‌خواهد بره به تخمم اه یک هفته روی اعصاب من راه رفتند،مگه اینجا پاتوق

حالا قرار اینجا همه شون جمع بشوند اینجا زندگی کیری و تخمی منو باش

مامان هم راه افتاده بیاید اینجا
  • ۱۷
فایدیم .
نمیدونما ...
ولی خب من تو راه پیشرفتم تنهایی رو خیلی ترجیح میدم و وجود آدمایی که نمیفهمند برام عذاب آوره ...
پیشرفت چی؟
Designed By Erfan Powered by Bayan