تنهاترین پسر دنیا

دل نوشته های تنهاترین پسر دنیا

مامان جان رسید

  • ۰۸:۱۰
مامان رسید خسته و کوفته و داغون خاله جان هم از شیراز شش و نیم رسید یعنی بابا از پنج دقیقه به شش زنگ زد که رسید یا نه از بس که به مامان زنگ زده بود مامان بهش گفته بود وای به حالت اگه زنگ بزنی دیگه جرات نمیکرد بهش زنگ بزنه از پنج دقیقه به شش تا همین حالا هر نیم ساعت به نیم ساعت زنگ زد نگذاشت امروز که مزاحمی نیست راحت بخوابم دیشب هم یه آدم بیشعور تک زنگ زذ از خواب پروندم ولی بلافاصله خوابم برد .
دایی اینا هم توی راه رسیدند
  • ۱۲
Designed By Erfan Powered by Bayan