تنهاترین پسر دنیا

دل نوشته های تنهاترین پسر دنیا

یک عدد جوگیر زود رها کن...

  • ۰۱:۱۵
گوشیمو فاکتوری ریست کردم لب تاپ هم کُل ِِ هارد رو فرمت کامل آماده شدم برای شروع مجدد امیدوارم بشه البته باید برنامه‌ریزی کرد براش

یک عدد جوگیر زود رها کن ماجرا رو زود دلسرد میشم بیشتر بی انگیزه گی بخاطر درد لعنتی
  • ۸۱
۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan