تنهاترین پسر دنیا

دل نوشته های تنهاترین پسر دنیا

نصب براکتس در فدورا

  • ۱۴:۲۰برای نصب براکتس  در لینوکس فدورا

$ sudo yum install yum-plugin-copr
$ sudo yum copr enable mosquito/brackets
$ sudo yum update
$ sudo yum install brackets

 

برای اسفتاده از براتس احتیاج است به کروم
sudo dnf install chromium

  • ۲۴
۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan