رفتم به غار تنهایی اصلیم به این آدرس 

http://tanhataren-pesar.blogsky.com/


 دیگه اینجا نمی‌نویسم از اول هم اشتباه کردم اینجا اومدم بهرحال خوشحال میشم به آدرس قدیمی سر بزنید در ضمن اینجا کم کم تعطیل می شود و برای همیشه حذف می‌گردد