تنهاترین پسر دنیا

دل نوشته های تنهاترین پسر دنیا

برای چی؟

  • ۰۲:۵۲
پسر، موقعی که آدم می میرد، این مردم خوب آدم را از چهار طرف محاصره می کنند. من امیدوارم که وقتی مردم، یک آدم با فهم و شعوری پیدا بشود و جنازه ی مرا توی رودخانه ای، جایی بیندازد. هر جا که می خواهد باشد، ولی فقط توی قبرستان، وسط مرده ها، چالم نکنند. روزهای یکشنبه می آیند و روی شکم آدم دسته گل می گذارند، و از این جور کارهای مسخره. وقتی که آدم زنده نباشد، گل را می خواهد چه کار؟ مرده که به گل احتیاجی ندارد... ادم تا زنده است باید از کسی که دوستش دارد گل هدیه بگیرد...

ناتور دشت

پس نوشت: با هولدن کافیلد موافقم وقتی مُرده ام گُل ِ و جمع شدن شون برای چیه؟ حتماً برای خودشان که بقیه و از مهمتر خودشان بگویند که چه آدم خوبی هستند؟
  • ۳
Designed By Erfan Powered by Bayan